Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

You might like
£500
Promotion
Read more
Minimum order £20 / All meat products freshly made to order and can be frozen. Next delivery, 13th June 2024

Jones o Gymru Welsh Mature Cheese & Onion 150g

£295

The Mature Cheese & Onion flavour was inspired by Wales’ rich dairy heritage and fantastic farmhouse cheeses made with milk produced from lush green grass grown along scenic valleys and across rolling hills. No wonder Jones Crisps celebrates the Welsh landscape and weather on all of it's packets.

Cafodd y blas caws aeddfed a nionyn ei ysbrydoli gan dreftadaeth cyfoethog Cymru yn y diwydiant llaeth, ble bo tirwedd a thywydd arbennig Cymru unwaith eto yn chwarae rhan blaenllaw mewn cynhyrchu porfa i’r gwartheg godro.